Litt skippertak – A major update – Mаш их бижсн

Ej he opplevd mykje sida sist, ikkje fordi ej he opplevd spesielt mykje, men det he gått grusomt long tid sida sist oppdatering og ej kan skylde på at det he vore travelt no før jul, men i realiteten he det berre vore litt tiltak å skrive.

Tenkte ej kunne gå igjennom alt ej he gjort den siste tida og kan starte med at ej deltok på et seminar for menigheta her som va veldig bra. Dei jobba dag og natt med å halde seminara og ej fekk desverre kun anledning til å delta på et par av dei, men då fredagen kom fekk ej ansvar for å ta med gruppa av skandinaviske ledera ut på sightseeing. Skodda låg tjukt over heile regionen her, og temperaturen va grusomt lav, men vi fekk en fin tur allikavel og fekk sett både den enorme Chingghis Khan-statuen, litt av den mongolske landsbygda og oppleve sjølve bybildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vidare, so fortalte ej dokke kort om den fotballigaen som ej e med i, og lovte å komme tilbake til det ved en seinare anledning. Vel, den anledninga e no og ligaen e allerede avslutta. Beklaga det. Det positive va at vi vant heile greia og blei feira med applaus, seremoni, gullmedalja og ordentlig pokal, som sej hør og bør i feststemte Mongolia.

Ellers he julestemninga ankomt Mongolia også, mykje takka vere det flotte juletreet til David, med den litt spesielle julepynten som består av masse mongolske telt og menneske.
I tillegg he vi hatt julegraut og skal servere det til engelskgruppa som vi undervise på onsdagskveldane, sammen med norske julekake som vi skal bake.  Vi gleda oss skikkelig til både å ete i lag og å fortelle om ka jula egentlig handla om! 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

So fekk ej også en litt overraskande nyhet for ikkje lenge sida. Lærarparet i Khovd for Den Norske Skulen der, he slitt med lengre tids sjukdom og skal heim på restitusjonsopphold til Norge og få vidare utredning der. Det betyr at ej vil reise tilbake til nydelige Khovd og få lov til å vere vikarlærar for dei tre ungane som gjeng på skulen der. Det blir et fint avbrekk frå den travle storbyen og det blir også koselig å få vere sammen med nordmenn i julehøgtida. Samtidig som ej gleda mej, e det med vemod å sjå Tarjei fortsatt slite med det som antageligvis e en alvorlig virusinfeksjon. Ver snill å ta han med i bønnene dokka.

khovd1 khovd2

Ej reise hit, til Vest-Mongolia om under ei veke, og skal vere der under jul, nyttår og ei veke ut i januar, so då gjenstår det berre å ønske dokke alle ei velsigna julehøgtid! 🙂
————————————————————————————————————–

English:

I have experienced a lot since last time I wrote here, not because I’ve ACTUALLY experienced particularly much, but because it has been an awful long time since last update. I could blame a lot of things, and espescially that it has been busy now before Christmas, but in reality, I am frankly too lazy.

Well, I can start with telling what I’ve dome lately. I attended a very good seminar for the church here, provided by scandinavian teachers. They worked day and night to do the seminars but I unfortunately only had the opportunity to attend a couple of them, but when Friday arrived I had the responsibility to bring the group out sightseeing. Although the fog was thick over the entire region and the temperature was cruelly low, we still had a nice trip and we got to see both the enormous Chingghis Khan statue, some of the Mongolian countryside and experience the actual city of Ulaanbaatar.

Furthermore, as I told you briefly about some months ago; the football league that I am attending, I remember I promised to come back to it on a later occasion. Well, this is the occasion. The league already finished, lol. The positive thing was that we won the entire thing and was celebrated with applause, ceremony, gold medals and proper trophy, which is as it should be in the festive Mongolia.

And now we’re getting in Christmas mood here in Mongolia as well, mostly because of Davids great Christmas tree, with the little special Christmas decorations consisting of a lot of Mongolian tents and humans. In addition, we had the traditional Norwegian Christmas porridge last week and we’ll also serve it to English group that we teach on Wednesday evenings, we look forward to do that and to talk about what Christmas really is about! 🙂

To finish it off, I also got some surprising news not long ago. The teacher couple in Khovd, West-Mongolia, for the Norwegian school there, has struggled with prolonged illness and will go home to Norway to get further investigation there. This means that I will return to the beautiful city of Khovd and is going to be a substitute teacher for the three children that attends the school there. It will be a nice break from the bustling city and it is also nice to be getting together with Norwegians in the Christmas holidays. But although, I am quite happy about it, it is with sadness I see that Tarjei still struggles with what is probably a severe viral infection. Please add him to your prayer list.

I’ll go to Western Mongolia in under a week, and will spend my Christmas, New Year and the first week in January over there. I wish you all a blessed Christmas! 🙂

—————————————————————————————————-

Монголоор:

Уучлараи, би муу монголоор бижсн, хаирн 12 тсар, 16 удуур ви Кховдед явла, тегид би шин багс норвегиин сургуил дер. 1 тсар, 8 удуур ви Улаанбаатар иррен. Би тсагаан сар Улаанбаатар баига 🙂

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s