To store nyheite / Two great news / Хоëр том сонин

Før ej kjem til den virkelige nyheita, vil ej presentere ka ej he gjort på i Tsagaan Sar som e den storslåtte mongolske feiringa som tilsvara kinesisk nyttår. Då e det ei longhelg med familie- og vennebesøk der du blir tilbudt et koldtbord med mat og drikke, i tillegg til et par små gava som du får utdelt ved slutten. Det e ikkje vanskelig å sette pris på gjestfriheita som mongolerane vise og ej e takknemlig som fær oppleve ei høgtid i en fremmed kultur frå innsida.
ImageImage
So fekk ej gleda av å få besøk av Lars og Ruth Iren, to gode venna frå Norge!
ImageImage

Sammen reiste vi til Kharkhorin, storheitsbyen frå det 12- og 13 århundre under det mektige mongolske riket. På den 5-6 tima longe veien dit fekk vi smake på både sol og snøstorm.

ImageImage

Vel framme i Kharkhorin fekk vi også sett litt av Orkhondalen som faktisk e på UNESCO si verdsarvliste pga. den historiske verdien. Vi fekk ikkje sett so mykje på ruinane, men vi fekk en nydelig soloppgong frå høgda over Orkhondalen.

ImageImage

So til det som ej he visst ei lita stund, men ikkje offentliggjort før no; Ej he blitt tilbudt fornying av kontrakta og he takka ja. Det betyr at ej fortsette i Mongolia fram til 2015! Særs gode nyheite for mongolera, og veldig trist for nordmenn. (Ej håpe iallefall at det e slik, og ikkje omvendt) 😉

Ej vil komme tilbake til Norge 13. Juni, vere heime med familien i et par måneda, og sette kursen tilbake til mitt andre heimland igjen i august.

Image
Språket gjeng bedre, ej kjenne kulturen rimelig godt, ej trives med både arbeidsoppgåvene og miljøet og ej he fått veldig gode venna. Ej e sikker på at ej he tatt rett avgjerelse og at det e her ej kan gjere en best mulig jobb også i 14/15. Tusen takk for all støtte, både frå kollega’a her nede, frå hovedkontoret i Norge, NLM Region Nordvest og frå familien min heime i Norge. Ej sett veldig pris på det! 🙂
——————————————————————————————-
English:
Before I reveal the real news, I want to present some of what I did on Tsagaan Sar, the magnificent Mongolian celebration, equivalent to the Chinese New Year. A long weekend with family and friends visit where you are offered a big buffet of food and drinks, plus a few small gifts you are given at the end. It s not difficult to appreciate the welcoming that Mongolians shows and I am grateful that I get to experience a holiday celebration in a foreign culture from the inside.

What made Tsagaan Sar extra special for me, was that I got visited by two good friends from Norway, Lars and Ruth Iren!

Together we traveled to Kharkhorin, the great ancient city from the 12th – and 13th century under the mighty Mongol Empire. During the 6.5 hour way there we got to feel both sun and snow storm.

Once in Kharkhorin we also got to see some of the Orkhon Valley who is actually inscribed on UNESCO ‘s World Heritage List due to it’s great historical value. We didn’t have time to see too much of the ruins, but we had a lovely sight of the sunrise from a hight above Orkhon Valley.

So to the surprise: I’ve known this for quite some time, but figured out it was time to reveal it. I have been offered a renewal of my existing contract and I have agreed to sign it. This means that I am continuing in Mongolia until 2015! Extremely good news for Mongolians, and very sad for Norwegians. (At least I hope so, and not the other way around) 😉

I will go back home to Norway 13th of June, stay home with the family for a few months, and then head back to my second home country in August.

Language studies is going better, I’ve started to know the culture reasonably well, I thrive in both work and socially and I’ve gotten very good friends here. I’m sure I’ve made ​​the right decision and that it’s here I can do the best possible job also in 14/15.Thank you so much for all the support I’ve gotten, both from colleagues down here, from the head office in Norway, from NLM Region Northwest and from my family home in Norway. I really appreciate it! 🙂
————————————————————

Монголоор:
Би бодит мэдээ илчлэх өмнө би цагаан сар, шинэ жил Хятадын тэнцэх гайхамшигт Монгол Улсын баярын арга дээр юу хийсэн зарим танилцуулах хүсэлтэй байна. Хэрэв та хоол, ундааны нэг том буфет санал болгосон , түүнчлэн та эцэст тавьсан байгаа хэдэн жижиг бэлэг байгаа гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө хамт урт амралтын өдрүүдэд авна уу. Энэ нь Монголчууд шоу зочломтгой талархах нь хэцүү биш юмаа , би дотор нь гадаадын соёл нь баярын тэмдэглэлт мэдрэх авч би баяртай байдаг.

Юу миний хувьд Цагаан сарын нэмэлт тусгай хийсэн , би Норвеги, Ларс , Рут Iren хоёр сайн найз зочилж гарчихсан байсан юм !

Хүчирхэг Монголын эзэнт гүрний дор, 13-р зууны – Бид хамтдаа Хархорин, 12 -аас их эртний хот руу явсан байна. Тэнд 6.5 цагийн байдлаар үед бид нар, цасан шуурга хоёрыг хоёуланг нь мэдэрдэг болсон юм.

Дараа нь Хархоринд бид бас үнэхээр агуу түүхэн үнэ цэнэ нь улмаас ЮНЕСКО- ийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэний байгаа Орхоны хөндийн зарим нь харж байлаа . Бид Балгасны хэтэрхий их харж цаг хугацаа байхгүй байсан , гэвч бид Орхоны хөндийн дээш hight нь нар мандах нь сайхан харагдахгүй байлаа.

Гайхсан Тэгээд : Би нэлээд хугацаанд энэхүү тодорхойгүй, харин үүнийг илчлэх цаг болсон гарч үзэхэд шүү дээ. Би одоо байгаа гэрээний нэг шинэчлэх санал байна , би гарын үсэг зурах нь тохиролцсон байна. Энэ нь би 2015 он хүртэл Монгол Улсад үргэлжилж байна гэсэн үг юм ! Монголчууд болон норвегчүүд маш их гунигтай нь маш сайн мэдээ . ( Наад зах нь би биш бусад арга зам орчимд тийм гэж найдаж байна ) 😉

Би зургадугаар сарын 13- Норвеги эргээд гэртээ хэдэн сарын турш гэр бүлийнхээ хамт гэртээ , дараа нь наймдугаар сард буцаж миний хоёр дахь эх орондоо тэргүүлж байна.

Хэл судалгаа би харьцангуй сайн соёлыг мэдэж эхэлсэн шүү дээ , сайн явж байгаа , би нийгмийн ажил, аль аль нь дэмжсэн , би энд маш сайн найзууд болчихсон шүү дээ. Би зөв шийдвэр гаргаж, би 14/ 15 -д нь бас хамгийн боломжит ажлыг хийж чадна гэдгийг энд байсан гэдэгт итгэлтэй байна.

Би НТБ бүсийн баруун хойноос, Норвеги, миний гэр бүл гэрээсээ, Норвеги дахь төв оффис нь доош энд нөхдөөс аль алинд нь, мөнгөтэй байсан бүх дэмжлэгийн хувьд танд маш их баярлалаа. Би үнэхээр үүнийг үнэлж! 🙂

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to To store nyheite / Two great news / Хоëр том сонин

  1. Marie Gamlem says:

    Så flott at du vil være i Mongolia enda et år! Kjekt med rapport innimellom og flotte bilder som du formidler både i tekst og bilde! Gud velsigne deg!

  2. Åshild says:

    Så bra Lars Petter! Godt at du trives så bra og vil være et år lenger! Og utifra mongolsken på bloggen din må du være et språkgeni! … eller er et språkgeni som får litt hjelp (-;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s